Metodologia

La metodologia és l’aplicació coherent i lògica d’un mètode.

La metodología es la aplicación coherente y lógica de un método.

Metodologia de l’entrenament esportiu

La metodologia de l’entrenament esportiu és l’aplicació coherent i lògica d’un conjunt de procediments ordenats i sistematitzats destinats a proporcionar les millors condicions de rendiment als esportistes.

Metodología del entrenamiento deportivo

La metodología del entrenamiento deportivo es la aplicación coherente y lógica de un conjunto de procedimientos ordenados y sistematizados destinados a proporcionar las mejores condiciones de rendimiento a los deportistas.

Articles publicats

Is it Possible to Prevent Sports Injuries? (2001).

Is it possible to prevent sports injuries? (2001). Download 256 KB .pdf Parkkari, J; Kujala, UM and Kannus, P. Is it Possible to prevent sports injuries?  Review of controlled clinical trials and recommendations for future work. Sports Med, 2001; 31 (14): 985-995.

read more

Reflexión sobre la praxiología motriz (2007)

Reflexión sobre la praxiología motriz (2007). Descargar 187 KB .pdf Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte – vol. 7 -  número 28 - diciembre 2007 - ISSN: 1577-0354.   Dialnet. Dialnet es un portal de difusión de la producción científica hispana. © 2001-2010 Universidad de...

read more

Metodologia del procès de l’entrenament esportiu

Metodologia del procès de l'entrenament esportiu   1 Organització Aspectes bàsics Control d'assistència als entrenaments Control semanal del pes corporal Planificació del procès de l'entrenament esportiu Programar el número de macrocicles per temporada (segons...

read more