Història del Judo

La paraula judo prové de dos mots japonesos: “ju”, que significa no resistència (flexible, àgil) i “do”, camí (mètode). El judo és el camí de la no-resistència. Fou creat pel professor Jigoro Kano a finals del segle XIX, sobre la base d’un mètode d’autodefensa oriental, anomenat jiu-jitsu. Malgrat que en el jiu-jitsu es troben aspectes negatius, el va adaptà per què pogués servir com una forma d’educació física i cultural per al seu poble i la resta del mon.

La palabra judo proviene de dos palabras japoneses: “ju”, que significa no resistencia (flexible, ágil) y “do”, camino (método). El judo es el camino de la no resistencia. Fue creado por el profesor Jigoro Kano a finales del siglo XIX, sobre la base de un método de autodefensa oriental, llamado jiu-jitsu. A pesar de que en el jiu-jitsu se encuentran aspectos negativos, lo adaptó para que pudiera servir como una forma de educación física y cultural para su pueblo y el resto del mundo.

Articles publicats

Segells de judo

                                                                            

read more