Terminologia

Origen del significat de les paraules

Per arribar al coneixement de les coses s’ha de saber prèviament el concepte i la definició de les paraules. Concepte i definició es troben íntima i recíprocament relacionats per a l’enteniment i comprensió de les idees.

Origen del significado de las palabras

Para llegar al conocimiento de las cosas hay que saber previamente el concepto y la definición de las palabras. Concepto y definición se encuentran íntima y recíprocamente relacionados para el entendimiento y comprensión de las ideas.

Articles publicats