Terminologia

Origen del significat de les paraules

Per arribar al coneixement de les coses s’ha de saber prèviament el concepte i la definició de les paraules. Concepte i definició es troben íntima i recíprocament relacionats per a l’enteniment i comprensió de les idees.

Origen del significado de las palabras

Para llegar al conocimiento de las cosas hay que saber previamente el concepto y la definición de las palabras. Concepto y definición se encuentran íntima y recíprocamente relacionados para el entendimiento y comprensión de las ideas. 

Articles publicats

Etimologia de la paraula “esport” (2019)

Etimologia L’etimologia és la ciència que estudia l'origen dels mots amb llur evolució fonètica, morfològica i semàntica. Una etimologia és l’origen o filiació d’un mot. Literalment vol dir sentit veritable d’un mot. Etimología La etimología es la ciencia que estudia...

read more

Amfibologia (2004)

Amfibologia (2004).69 KB   Amfibologia (cat). 1. Frase susceptible d'ésser interpretada de dues maneres o més. 2. Ambigüitat resultant d'una frase. Amfibología (cas). 1. Frase susceptible de ser interpretada de dos formas o más. 2. Ambigüedad resultante de una frase....

read more

Origen del signo € (2002)

Origen del signo € (2002).142 KB Comentario sobre el artículo “Una € con mucha historia”, publicado en La Vanguardia del viernes 4 de enero de 2002.  

read more

Etimologia de la paraula “equip” (2004)

Etimologia  L’etimologia és la ciència que estudia l'origen dels mots amb llur evolució fonètica, morfològica i semàntica. Una etimologia és l’origen o filiació d’un mot. Literalment vol dir sentit veritable d’un mot.  Etimología  La etimología es la ciencia que...

read more