L’acte intel·lectual en l’esport

L’acte intel·lectual pressuposa una realització conscient de la realitat objectiva i es matisa per la seva qualitat subjectiva. Per a una millor comprensió de l’acte intel·lectual es poden destacar una sèrie de funcions com: la percepció, la memòria, la associació d’idees, el raonament, la imaginació, etc. Totes aquestes funcions no actuen de forma aïllada, sinó que es comuniquen les unes amb les altres per elaborar les activitats cognitives, la consciència. Alguns afirmen que la consciència és el resultat del treball conjunt i interrelacionat de les funcions cerebrals, però això encara no està gens clar.

Els detalls menys valorats tenen una indubtable relació amb els nostres problemes interns. És important considerar que el sol fet d’enfrontar-se amb els conflictes, que sorgeixen o han sorgit en la nostra vida quotidiana, equival fins a cert punt al principi de la seva resolució. Davant dels nostres fracassos, l’autèntica maduració s’aconsegueix lluitant contra les adversitats.

Per tenir una vida equilibrada, segons Ortega y Gasset, l’ésser humà pot viure de dos maneres:dubtant o creient. Per viure una vida completa l’ésser humà ha de saber llegir… en l’art, en la naturalesa… sentir un alè d’emoció congestiva que frisi el seu cos davant un quadre de Rubens, Velázquez, Goya o davant la música de Glinka, Tchaikovski, Beethoven, etc.

La joventut es lamenta, sovint, de falta d’objectiu en la seva vida i es que, amb massa freqüència, destrueix els seus propis ideals i entre ells l’amor.

 

Articles publicats

Valors i esport

Valors i esport 63 kB "Entenem per valor el principi ideològic o moral d'una persona, i és la norma particular que regeix el seu pensament i conducta, els valors de l'esport no són de l'esport, sinó de cada persona." (Mirallas, 2011) El valor és la forma i la persona...

read more

Los valores en el deporte de alto rendimiento

Los valores en el deporte de alto rendimiento 78KB ¿Cómo captamos los valores? Valores y comportamiento deportivo "Entendemos por valor el principio ideológico o moral de una persona y es la norma particular que rige su pensamiento y conducta, los valores no son del...

read more

Precocitat i ètica en l’esport

Actualment hi ha un augment de la precocitat en la majoria d’aspectes de la vida dels joves. Per què no hi ha de ser en l’esport?
L’ètica és el conjunt de principis i regles que regulen el comportament moral, expressen les emocions.

read more

El deporte, lenguaje universal

  El deporte, lenguaje universal 248 KB " ...El deporte, una auténtica revolución copernicana, interpretado como teoría de la comunicación es parte de la estructura misma de la sociedad. Es un medio de expresión de su sociedad y también un medio para resolver...

read more