Articles sobre Piera

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Articles publicats

Propietats de vilatans de Piera, s. XVIII-XIX

Propietats de vilatans de Piera, s. XVIII-XIX. 346 KB (llistat en ordre alfabètic 1r cognom) Document original, primera pàgina (1793-1794). 1.069 KB Document original (1793-1799). 12.395 KB Document original (1800-1805). 7.040 KB Informació estreta d'un llibre de...

read more

La Caseta del Costell (2001)

La Caseta del Costell - Resum (2001) 821 KB La Caseta del Costell (2001)  11.106 KB    " ...La Caseta del Costell actualment està situada en el núm. 1 de la plaça Joan Orpí de la vila de Piera i té una història documentada des de principis del segle XVII. Gràcies...

read more

Nova vella imatge de Piera (2003)

Nova vella imatge de Piera (2003).  99 KB " ...L'anterior l'estat del barri, car que antic, però no vell, ens agradava. Era així gràcies a totes les aportacions que durant anys els seus habitants han anat fent al municipi, com a moltes de les poblacions catalanes, que...

read more

Història de Piera

Història de Piera (© Enciclopèdia Catalana, SAU) Els romans l’anomenaren Castrum Apiaria, servint més tard, i successivament, de fortalesa als visigots, als àrabs i als reconqueridors. L’etimologia de Piera deriva de la paraula llatina apiarium (rusc: habitacle d’una...

read more