Vibracions mecàniques

La vibració mecànica és un moviment oscil·latori sinusoïdal, que provoca en l’organisme un estímul mecànic. Aquest estímul estransmet per tot el cos aconseguint augmentar la càrrega gravitatòria a la què és sotmès el sistema neuromuscular. Amb freqüències entre 25 i 40 Hz i amplituds entre 2 i 10 mm aplicades en sessions d’una durada total inferior als 30 minuts han demostrat provocar efectes beneficiosos en diferents paràmetres de rendiment físic. Augmenten per via reflexa les respostes musculars i propioceptives. (Tous Fajardo, Julio y Moras Ferliú, Gerard. Entrenamiento por medio de vibraciones mecánicas: revisión de la literatura. http://www.efdeportes.com/ Revista Digital – Buenos Aires – Año 10 – N° 79 – Diciembre de 2004).

Articles publicats

Vibration therapy (2009)

Vibration therapy (2009). Dev Med Child Neurol. 2009 Oct;51 Suppl 4:166-8.   Vibration therapy. Rauch F.   Shriners Hospital for Children, Montreal, QC, Canada. frauch@shriners.mcgill.ca   Whole-body vibration training is a method for muscle strengthening that is...

read more