Entrenament invisible

L’entrenament invisible és tot allò que passa fora de les sessions d’entrenament i de la competició esportiva: especialment els hàbits de vida, l’entorn familiar, la situació escolar…, i té com a objectiu millorar la salut i el rendiment esportiu (70% de la preparació de l’esportista).

L’entrenament invisible serveix per recuperar l’estat físic i mental de l’esportista a través del son, el repòs, la higiene, l’alimentació i la vida familiar i social.

El entrenamiento invisible es todo lo que pasa fuera de las sesiones de entrenamiento y de la competición deportiva: especialmente los hábitos de vida, el entorno familiar, la situación escolar…, y tiene como objetivo mejorar la salud y el rendimiento deportivo (70 % de la preparación del deportista).

El entrenamiento invisible sirve para recuperar el estado físico y mental del deportista a través del sueño, el reposo, la higiene, la alimentación y la vida familiar y social.

Articles publicats

L’entrenament invisible (2010)

Jornades Masquefa, per una Vila Educadora Educar en valors a través de l'Esport: l'Entrenament Invisible 404 Kb Ajuntament de Masquefa, 9, 10 i 11 de desembre de 2010.

read more

L’entrenament invisible (1989)

L'entrenament invisible (M. Lloret, 1989). 6.918 Kb "... entès com l'assumpció d'unes mesures bàsiques d'higiene en favor del rendiment esportiu, serà, amb l'entrenament mental i el físic, determinant del resultat esportiu."

read more