Estiraments en el taekwondo

Els estiraments s’inclouen en la fase final de la sessió d’entrenament. Uns estiraments adequats suposen una millor assimilació del treball físic i retornen l’organisme al seu estat de repòs inicial, després de l’esforç. Aquest és un aspecte que s’oblida sovint. Moltes vegades comencem la sessió d’entrenament directament, sense escalfament, i l’acabem sense relaxar i sense els estiraments adequats. Quan descuidem aquests exercicis, el nostre organisme es revela en forma de sobrecàrregues, contractures i lesions en general.

Los estiramientos se incluyen en la fase final de la sesión de entrenamiento. Unos estiramientos adecuados suponen una mejor asimilación del trabajo físico y devuelven el organismo a su estado de reposo inicial, después del esfuerzo. Este es un aspecto que se olvida a menudo. Muchas veces empezamos la sesión de entrenamiento directamente, sin calentamiento, y la terminamos sin relajar y sin los estiramientos adecuados. Cuando descuidamos estos ejercicios, nuestro organismo se revela en forma de sobrecargas, contracturas y lesiones en general.

Articles publicats

Does stretching help prevent injuries?(2007)

Does stretching help prevent injuries? Download 117 KB .pdf Es publiquen articles (Br J Sports Med 2001;35:103-108), que aconsellen els estiraments abans de fer exercici físic. Però el present estudi recomana el contrari. La meva experiència també em suggereix no fer...

read more