Estiraments

Els estiraments s’inclouen en la fase final de la sessió d’entrenament. Uns estiraments adequats suposen una millor assimilació del treball físic i retornen l’organisme al seu estat de repòs inicial, després de l’esforç. Aquest és un aspecte que s’oblida sovint. Moltes vegades comencem la sessió d’entrenament directament, sense escalfament, i l’acabem sense relaxar i sense els estiraments adequats. Quan descuidem aquests exercicis, el nostre organisme es revela en forma de sobrecàrregues, contractures i lesions en general.

Estirament: elongació muscular.

L’estirament és un moviment d’un segment corporal fins a un punt en el què es troba resistència en el ROM (range of motion). En el punt de resistència s’aplica una força (pressió). L’estirament pot ser actiu o passiu.

L’estirament actiu és un moviment d’un segment corporal fins al punt de resistència, en què el mateix esportista aplica una força (pressió).

L’estirament passiu és un moviment d’un segment corporal fins al punt de resistència, en el què una altra persona o una màquina aplica una força pressió).

Los estiramientos se incluyen en la fase final de la sesión de entrenamiento. Unos estiramientos adecuados suponen una mejor asimilación del trabajo físico y devuelven el organismo a su estado de reposo inicial, después del esfuerzo. Este es un aspecto que se olvida a menudo. Muchas veces empezamos la sesión de entrenamiento directamente, sin calentamiento, y la terminamos sin relajar y sin los estiramientos adecuados. Cuando descuidamos estos ejercicios, nuestro organismo se revela en forma de sobrecargas, contracturas y lesiones en general.

Estiramiento: elongación muscular.

El estiramiento es un movimiento de un segmento corporal hasta un punto en el que se encuentra resistencia en el ROM (range of motion). En el punto de resistencia se aplica una fuerza (presión). El estiramiento puede ser activo o pasivo.

El estiramiento activo es un movimiento de un segmento corporal hasta el punto de resistencia, en el que el mismo deportista aplica una fuerza (presión).

El estiramiento pasivo es un movimiento de un segmento corporal hasta el punto de resistencia, en el que otra persona o una máquina aplica una fuerza (presión).

Articles publicats

Does stretching help prevent injuries?(2007)

Does stretching help prevent injuries? Download 117 KB .pdf Es publiquen articles (Br J Sports Med 2001;35:103-108), que aconsellen els estiraments abans de fer exercici físic. Però el present estudi recomana el contrari. La meva experiència també em suggereix no fer...

read more