Metodologia

Metodologia

La metodologia és l’aplicació coherent i lògica d’un mètode.

Metodologia de l’entrenament esportiu

La metodologia de l’entrenament esportiu és l’aplicació coherent i lògica d’un conjunt de procediments ordenats i sistematitzats destinats a proporcionar les millors condicions de rendiment als esportistes.

Entrenament esportiu

L’entrenament esportiu és un procés pedagògic interdisciplinari de desenvolupament psicofísic i psicofisiològic de l’esportista, mitjançant l’organització metodològica de la càrrega de treball[1], amb l’objectiu de millorar el seu comportament psicomotor per assolir el màxim rendiment en la competició.

[1] Grau d’esforç psicofísic i psicofisiològic, que el seu efecte condueix a un procés d’adaptació.

Metodología

La metodología es la aplicación coherente y lógica de un método.

Metodología del entrenamiento deportivo

La metodología del entrenamiento deportivo es la aplicación coherente y lógica de un conjunto de procedimientos ordenados y sistematizados destinados a proporcionar las mejores condiciones de rendimiento a los deportistas.

Entrenamiento deportivo

El entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico interdisciplinario de desarrollo psicofísico y psicofisiológico del deportista, mediante la organización metodológica de la carga de trabajo[1], con el objetivo de mejorar su comportamiento psicomotor para alcanzar el máximo rendimiento en la competición.

[1] Grado de esfuerzo psicofísico y psicofisiológico, que su efecto conduce a un proceso de adaptación.

Articles publicats

La força muscular

Castellano. La força muscular és qualsevol tensió produïda pels grups musculars. Es defineix com la capacitat del sistema neuromuscular per generar tensió en els diferents grups musculars durant un temps determinat (González Badillo & Gorostiaga Ayestarán, 2002)....

read more

La Batería EUROFIT (1993)

La Batería EUROFIT en Cataluña (1993). Tabla de percentiles por edades y sexo. (Versión catalana) EUROFIT, La Bateria Eurofit a Catalunya. Ed. Direcció General de l'Esport (Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya). 1a edició, Barcelona, octubre de...

read more

Programa de ejercicios de flexibilidad general

La flexibilidad posibilita la fuerza muscular adaptada a la función y condiciona la efectividad de la acción deportiva (movimiento o ejercicio). Flexibilidad articular (movilidad articular): amplitud de movimiento (ROM), que permite una articulación o grupo de...

read more