Entrenament del judo

L’entrenament esportiu és un procés psicopedagògic interdisciplinari de preparació psicofísica de l’esportista amb l’objectiu de millorar el seu comportament psicomotor i d’assolir el màxim rendiment en la competició. 

Es regula per les lleis fonamentals de l’entrenament esportiu per a la mesura i dosificació eficaç del treball (estímul de la càrrega), mitjançant exercicis psicofísics, i per elaborar la programació individualitzada de les sessions amb la finalitat de controlar i optimitzar l’evolució del rendiment de l’esportista.

Articles publicats

The deoxygenation and the blood volume signals in the flexor carpi ulnaris and radialis muscles obtained during the execution of the Mirallas’s test of Judo to Judo athletes (1996)

The deoxygenation and the blood volume signals in the flexor carpi ulnaris and radialis muscles obtained during the execution of the Mirallas’s test of Judo to Judo athletes (1996)

                       Verdaguer, J. & Mirallas, J. A. (1996). Deoxygenation and the blood volume signals in the flexor carpi ulnaris and radialis muscles obtained during the execution of the Mirallas's test of judo athletes. Photon Propagation in Tissues II. David A....

read more

Bases biomecánicas para una didáctica del judo

Bases biomecánicas para una didáctica del judo. Descargar 3.936 KB .pdf Este trabajo presenta un estudio del judo basado en la biomecánica de los ejercicios físicos con un análisis estático-dinámico del equilibrio, aplicado progresiva y sistemáticamente en el proceso...

read more

Bases biomecàniques per a una didàctica del judo

Bases biomecàniques per a una didàctica del judo. Descarregar 3.580 KB .pdf Aquest treball presenta un estudi del judo basat en la biomecànica dels exercicis físics amb una anàlisi estàtica-dinàmica de l'equilibri, aplicat progressiva i sistemàticament en el procés de...

read more