Entrenament del judo

Entrenament esportiu

L’entrenament esportiu és un procés psicopedagògic interdisciplinari de desenvolupament psicofísic i psicofisiològic de l’esportista, mitjançant l’organització metodològica de la càrrega de treball[1], amb l’objectiu de millorar el seu comportament psicomotor per assolir el màxim rendiment en la competició.

[1] Grau d’esforç psicofísic i psicofisiològic, que el seu efecte condueix a un procés d’adaptació.

Es recolza en les lleis fonamentals de l’entrenament esportiu per a la mesura i dosificació eficaç de la càrrega de treball (estímul de la càrrega), mitjançant exercicis psicomotors, i per elaborar la programació individualitzada de les sessions amb la finalitat de controlar i optimitzar l’evolució del rendiment de l’esportista.

Entrenamiento deportivo

El entrenamiento deportivo es un proceso psicopedagógico interdisciplinario de desarrollo psicofísico y psicofisiológico del deportista, mediante la organización metodológica de la carga de trabajo[1], con el objetivo de mejorar su comportamiento psicomotor para alcanzar el máximo rendimiento en la competición.

[1] Grado de esfuerzo psicofísico y psicofisiológico, que su efecto conduce a un proceso de adaptación.

Se apoya en las leyes fundamentales del entrenamiento deportivo para la medida y dosificación eficaz de la carga de trabajo (estímulo de la carga), mediante ejercicios psicomotores, y para elaborar la programación individualizada de las sesiones con el fin de controlar y optimizar la evolución del rendimiento del deportista.

Articles publicats

The deoxygenation and the blood volume signals in the flexor carpi ulnaris and radialis muscles obtained during the execution of the Mirallas’s test of Judo to Judo athletes (1996)

The deoxygenation and the blood volume signals in the flexor carpi ulnaris and radialis muscles obtained during the execution of the Mirallas’s test of Judo to Judo athletes (1996)

                       Verdaguer, J. & Mirallas, J. A. (1996). Deoxygenation and the blood volume signals in the flexor carpi ulnaris and radialis muscles obtained during the execution of the Mirallas's test of judo athletes. Photon Propagation in Tissues II. David A....

read more

Bases biomecánicas para una didáctica del judo

Bases biomecánicas para una didáctica del judo. Descargar 3.936 KB .pdf Este trabajo presenta un estudio del judo basado en la biomecánica de los ejercicios físicos con un análisis estático-dinámico del equilibrio, aplicado progresiva y sistemáticamente en el proceso...

read more

Bases biomecàniques per a una didàctica del judo

Bases biomecàniques per a una didàctica del judo. Descarregar 3.580 KB .pdf Aquest treball presenta un estudi del judo basat en la biomecànica dels exercicis físics amb una anàlisi estàtica-dinàmica de l'equilibri, aplicat progressiva i sistemàticament en el procés de...

read more