Estiraments en el judo

Els estiraments s’inclouen en la fase final de la sessió d’entrenament. Uns estiraments adequats suposen una millor assimilació del treball físic i retornen l’organisme al seu estat de repòs inicial, després de l’esforç. Aquest és un aspecte que s’oblida sovint. Moltes vegades comencem la sessió d’entrenament directament, sense escalfament, i l’acabem sense relaxar i sense els estiraments adequats. Quan descuidem aquests exercicis, el nostre organisme es revela en forma de sobrecàrregues, contractures i lesions en general.

Los estiramientos se incluyen en la fase final de la sesión de entrenamiento. Unos estiramientos adecuados suponen una mejor asimilación del trabajo físico y devuelven el organismo a su estado de reposo inicial, después del esfuerzo. Este es un aspecto que se olvida a menudo. Muchas veces empezamos la sesión de entrenamiento directamente, sin calentamiento, y la terminamos sin relajar y sin los estiramientos adecuados. Cuando descuidamos estos ejercicios, nuestro organismo se revela en forma de sobrecargas, contracturas y lesiones en general.

Articles publicats

Estiramientos para deportes de combate (2000)

Estiramientos para deportes de combate (2000)  Con la colaboración del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 2000. Dr. Franchek Drobnic Jaume A. Mirallas Mireia Turró Xavier Gargallo  

read more

Does stretching help prevent injuries?

Does stretching help prevent injuries? Download 117 KB .pdf Es publiquen articles (Br J Sports Med 2001;35:103-108), que aconsellen els estiraments abans de fer exercici físic. Però el present estudi recomana el contrari. La meva experiència també em suggereix no fer...

read more