1RM

Valoració de la càrrega màxima

En l’entrenament esportiu el valor de càrrega màxima es codifica com 1RM (una repetició màxima). L’1RM representa la intensitat teòrica màxima (100%It), que pot aconseguir un esportista una sola vegada en un exercici físic de força muscular o de resistència cardiorespiratòria, i està determinada per la relació de dos magnituds fonamentals: la intensitat i el volum.

La intensitat expressa una quantitat (n%It) de treball percentual (kg, km, min, s) amb relació al valor de càrrega màxima (100%It). En canvi, el volum expressa aquesta intensitat (n%It) de treball percentual del 100%It amb relació al total de Rep, de pes aixecat (tonatge), de temps transcorregut o de distància recorreguda. El volum només queda definit, si es relaciona amb la intensitat.

Articles publicats

Prediction of 1RM (Mayhew and col., 1992)

Prediction of 1RM (Mayhew and col., 1992). Download 443 KB .pdf Jerry L. Mayhew, Thomas E. Ball, Michael D. Arnold and Jack C. Bowen. Relative Muscular Endurance Performance as a Predictor of Bench Press Strength in College Men and Women. Journal of Applied Sport...

read more

Prediction of 1RM (Abadie and Wentworth, 2000)

Prediction of 1RM (Abadie and Wentworth, 2000). Download 218 KB .pdf Ben R. Abadie and Mildred C. Wentworth. Prediction of One Repetition Maximal Strength from a 5-10 Repetition Submaximal Strength Test in College-Aged Females Journal of Exercise Physiology. JEPonline...

read more

Predicción de la 1RM (Mirallas & Galilea, 2006)

Propuesta CAR para la predicción de la 1RM (Mirallas-Galilea, 2006). Descargar 71 KB .pdf Ponencia "La fuerza muscular" en el curso "Nuevas Herramientas y Sistemas para la Valoración de la Actividad Física y del Entrenamiento". Sant Cugat del Vallès, 30 de noviembre y...

read more