Etimologia

L’etimologia és la ciència que estudia l’origen dels mots amb llur evolució fonètica, morfològica i semàntica. Una etimologia és l’origen o filiació d’un mot. Literalment vol dir sentit veritable d’un mot.

Etimología

La etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras con su evolución fonética, morfológica y semántica. Una etimología es el origen o filiación de una palabra. Literalmente significa sentido variable de una palabra.

Etimologia de la paraula “esport” (2019) Icon_pdf.jpg46 kB

Esport [del llat. deporto, portar, transportar; del cat. ant. deportar-se, badar, divertir-se, i del cat. i fr. ant. deport, recreació]. 1. Recreació, passatemps, diversió, exercici. 2. Exercici pres com a joc de competició, la pràctica intensa suposa entrenament i subjecte a unes regles. 3. Exercicis (físics i psicomotors) reglamentats, sistematitzats i institucionalitzats amb objectiu lúdic-agonístic.

Mirallas, 2019