Amfibologia (2004).Icon_pdf.jpg69 KB

 

Amfibologia (cat). 1. Frase susceptible d’ésser interpretada de dues maneres o més. 2. Ambigüitat resultant d’una frase.

Amfibología (cas). 1. Frase susceptible de ser interpretada de dos formas o más. 2. Ambigüedad resultante de una frase.