La preparació física (motora) és l’adquisició del control del propi cos amb exercicis psicomotors sistemàtics per al desenvolupament i perfeccionament de les capacitats físiques i habilitats bàsiques coordinatives, com a mitjà per assolir una adaptació morfològica (estructural), fisilògica (funcional) y del comportament psicomotor de l’esportista.

Què és l’entrenament del core?

Adaptació anatòmica, fisiològica i neuromuscular de l’organisme de l’esportista, utilitzant exercicis psicomotors amb el propi cos i poc material.

– Força del core: enfortiment del centre de masses del cos.

– Cintura escapular i coll.

– Cintura lumbopelviana.

– Estabilitat del core: millora de l’estabilitat de la postura corporal.

Què és l’entrenament de la força?

Augment de la força muscular dinàmica: entrenament amb màquines de musculació i també amb accions tècniques d’halterofília com l’arrencada, carregada (clean) i jerk.

-Resistència a la força

-Força explosiva

-Força màxima

 

 

 

 

Què és l’entrenament de la resistència cardiorespiratòria?

Treball cardiorespiratori per augmentar el metabolisme aeròbic i anaeròbic.

Metabolisme aeròbic

  • Exercicis cíclics (65-75%VO2màx)

Metabolisme aeròbic-anaeròbic

  • Exercicis cíclics i acíclics (75-85%VO2màx)

Metabolisme anaeròbic

  • Exercicis cíclics i acíclics (85-110%VO2màx)

Què és l’entrenament de la coordinació?

Activació d’unitats motores de múltiples músculs amb inhibició simultània de tots els altres músculs per tal de realitzar exercicis psicomotors.

Habilitats bàsiques coordinatives

1) Temps de reacció

2) Ritme

3) Equilibri/Estabilitat

4) Propiocepció

5) Orientació espai-temporal

Què és l’entrenament de la coordinació i tècniques esportives?

Activació d’unitats motores de múltiples músculs amb inhibició simultània de tots els altres músculs per tal de realitzar tècniques esportives.

Què són els elements bàsics del moviment?

Parts essencials del moviment, que fan possible la seva execució de forma coordinada.

Són imprescindibles per assolir un bon nivell tècnic i tàctic durant la conservació i variació de les posicions del cos de l’esportista amb o sense variar el suport.

Quins són els elements bàsics del moviment?

Equilibri (sistema sensorial)

Capacitat per mantenir l’estabilitat del cos en una posició d’equilibri estàtic i/o dinàmic.

Estabilitat

Regula les postures corporals en equilibri estàtic (conservació) i dinàmic (recuperació) de les posicions del cos humà.

L’equilibri i l’estabilitat són dos conceptes altament relacionats.

Què són els elements tècnics?

Parts essencials i imprescindibles de l’estructura de la tècnica esportiva.

Són la base de l’aprenentatge psicomotor.

Es distingeixen dos tipus d’elements tècnics:

– Generals (comuns a totes les tècniques esportives).

– Específics (variacions diferencials de la pròpia estructura de la tècnica esportiva en cada esport).

Quins són els elements tècnics generals?

Postura

Actitud tècnica per regular el grau d’estabilitat de l’equilibri estàtic i dinàmic.

Contacte

Unió mòbil de transmissió d’energia.

Posició

Forma de col·locar els segments corporals i tot el cos en equilibri estàtic i dinàmic.

Desplaçament

Qualsevol desviació del centre de massa del cos en un cert sentit i direcció: lineal (vertical / horitzontal) o circular.

Quins són els elements tècnics específics?

Presa

Subjectar amb la/es mà/ns els materials o adversari/s, segons reglament.

Control

Domini de l’esportista, utilitzant la presa i/o el contacte.

Distància

Espai on l’esportista té al seu abast el material o l’adversari.

Impacte

Interacció breu de dos cossos, que varien bruscament les seves velocitats.

Jaume A. Mirallas, 2019