Autor: gestor

Etimologia de la paraula “esport” (2019)

Etimologia L’etimologia és la ciència que estudia l’origen dels mots amb llur evolució fonètica, morfològica i semàntica. Una etimologia és l’origen o filiació d’un mot. Literalment vol dir sentit veritable d’un mot....

Read More

Valors i esport

Valors i esport 63 kB “Entenem per valor el principi ideològic o moral d’una persona, i és la norma particular que regeix el seu pensament i conducta, els valors de l’esport no són de l’esport, sinó de...

Read More

Los valores en el deporte de alto rendimiento

Los valores en el deporte de alto rendimiento 78KB ¿Cómo captamos los valores? Valores y comportamiento deportivo “Entendemos por valor el principio ideológico o moral de una persona y es la norma particular que rige su...

Read More

1RM

L’1RM és el valor de càrrega psicofísica màxima (kg), subordinada a la intensitat, que pot aconseguir moure o suportar l’esportista una sola vegada en una acció psicomotora. Segons diversos autors, es tracta...

Read More