Autor: gestor

L’egoisme

L’egoisme 69KB L’egoisme és la tendència de la persona a considerar-se centre principal d’interès, que redunda en la interpretació explícita que res té sentit, si no és des de la perspectiva del benefici propi. En...

Read More

Cultura i civilització

Cultura i civilització15 KB La cultura és el conjunt dels coneixements empírics i científics acumulats per la humanitat al llarg de la seva història i és un fenomen distintiu dels éssers humans. La paraula “cultura” s’utilitza...

Read More

Ser català és delicte

Ser català és delicte14 KB Cal fer constar la diferència entre ser i sentir-se català o ser i sentir-se espanyol. Sovint escoltem dir a la gent la frase: “jo em sento català i espanyol”. Però no es habitual escoltar dir: “jo sóc...

Read More

Catalunya-Castella 300 anys després

Catalunya i Castella tres-cents anys després14 KB Castella s’identifica amb la idea d’Espanya. Cosa que no passa a molts indrets de la península ibèrica, com el País Basc i Catalunya. De fet, els catalans des de 1714 som un...

Read More