Autor: gestor

La fuerza muscular

Català Toda la publicación, the whole publication (in spanish) La fuerza muscular es cualquier tensión producida por los grupos musculares. Se define como la capacidad del sistema neuromuscular para generar tensión en los...

Read More

Model de preparació física

La preparació física (motora) és l’adquisició del control del propi cos amb exercicis psicomotors sistemàtics per al desenvolupament i perfeccionament de les capacitats físiques i habilitats bàsiques coordinatives, com a...

Read More

Etimologia de la paraula “esport” (2019)

Etimologia L’etimologia és la ciència que estudia l’origen dels mots amb llur evolució fonètica, morfològica i semàntica. Una etimologia és l’origen o filiació d’un mot. Literalment vol dir sentit veritable d’un mot....

Read More