Metodologia del procès de l’entrenament esportiu

 

1 Organització

  • Aspectes bàsics

Control d’assistència als entrenaments

Control semanal del pes corporal

  • Planificació del procès de l’entrenament esportiu

Programar el número de macrocicles per temporada (segons objectius de competició)

Programar el número de microcicles en els mesocicles (etapes)

Programar el número d’entrenaments per macrocicle i temporada

Estructura dels microcicles (segons etapes)

Estructura de la sessió d’entrenament

  • Seguiment i control de l’entrenament esportiu

Físic

Test de força

Test de resistència

Tècnic o tècnico-tàctic

Test tècnic (valoració dels elements tècnics, estadística)

Test tècnico-tàctic (valoració dels elements tècnico-tàctics, estadística)

Tàctic

Test tàctic (valoració dels elements tàctics en competició, estadística)

Psicològic

Test psicològic (interrelacionat amb els tests tècnic o tècnico-tàctic i tàctic)

Fisiològic

Antropometria

Nutrició

Prova d’esforç (laboratori): FC màxima, llindar anaeròbic, VO2màx…

  • Avaluació i anàlisi dels resultats

Correcció i perfeccionament de la planificació (observació sistemàtica)

Gestió de les dades del seguiment i control (informàtica)

Biofeedback entrenador-esportista

 

2 Desenvolupament

  • Preparació física

Entrenament de la força

Adaptació anatòmica

Hipertròfica

Màxima

Explosiva

Elàstico-explosiva

Reflex-elàstico-explosiva

Entrenament de la resistència

Muscular

Resistència a la força: hipertròfica, màxima, explosiva, elàstico-explosiva…

Cardiorespiratòria

Resistència aeròbica

Resistència anaeròbica: alàctica i làctica.

  • Preparació tècnica o tècnico-tàctica

Elements tècnics o tècnico-tàctics

Accions tècniques o tècnico-tàctiques (sense oposició)

Sistemes tècnics o tècnico-tàctics de treball

Individualització del sistema tècnic o tècnico-tàctic de treball

  • Preparació tàctica

Elements tàctics

Accions tàctiques (amb oposició)

Sistemes tàctics de treball

Individualització del sistema tàctic de treball