Què és el dopatge? Descarregar 72 KB .pdf

L’ús del dopatge sanguini com a ajuda ergogènica (American College of Sports Medicine – ACSM)

És la postura del Col·legi Americà de Medicina de l’Esport que qualsevol procediment de dopatge sanguini usat en un intent de millorar el rendiment esportiu no es ètic, és injust i exposa a l’esportista a riscos per a la salut injustificables i potencialment seriosos. El dopatge sanguini pot millorar la capacitat d’un esportista per realitzar exercicis de resistència submáxima i màxima. A més, el dopatge sanguini pot ajudar a reduir l’estrès fisiològic durant l’exercici en la calor i pot ser també en l’altitud. Tots els procediments de dopatge sanguini tenen riscos mèdics associats, que poden ser seriosos i reduir el rendiment esportiu. Aquests riscos coneguts són augmentats per controls mèdics incorrectes, així com per la interacció entre la deshidratació amb l’exercici i l’estrès ambiental. Finalment, els riscos mèdics associats amb el dopatge sanguini s’han estimat a partir d’estudis d’investigació curosament controlats i l’ús del dopatge sanguini no supervisat medicament augmentarà aquests riscos.