Categoria: Racó intel•lectual

Racó intel.lectaul

Cultura i civilització (2011)

Cultura i civilització (2011)  84 KB

La cultura és el conjunt dels coneixements empírics i científics acumulats per la humanitat al llarg de la seva història i és un fenomen distintiu dels éssers humans. En canvi, la civilització es relaciona amb la idea de progrés i s’entén com un estat de la humanitat en què la ignorància ha estat abatuda i els costums i relacions socials es troben en la seva més elevada expressió.

La cultura i la civilització no són processos acabats, sinó constants. La cultura és el coneixement i la civilització és el perfeccionament progressiu del coneixement.

Esport, L'acte intel·lectual, L'acte intel·lectual, Reflexions, Terminologia, Terminologia

Latest

Etimologia de la paraula “esport” (2019)

Etimologia L’etimologia és la ciència que estudia l’origen dels mots amb llur evolució fonètica, morfològica i semàntica. Una etimologia és l’origen o filiació d’un mot. Literalment vol dir sentit veritable d’un mot....