L’egoisme Icon_pdf.jpg69 kb

L’egoisme és la tendència de la persona a considerar-se centre principal d’interès, que redunda en la interpretació explícita que res té sentit, si no és des de la perspectiva del benefici propi. En filosofia, és la manca de tota possibilitat de transcendir el seu propi àmbit, perquè l’únic existent és la pròpia consciència i els seus continguts.