El dopatge a l’esport. Descarregar 81 KB .pdf

Declaració del Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) de Sant Cugat del Vallès, Barcelona, novembre de 1998.