Marc teòrico-pràctic per a la correcta execució del treball abdominal I (1995). Icon_pdf.gif 6.082 KB

Francisco López Calbet / Carlos López Calbet

Resum

El present article pretén reafirmar una nova tendència en el correcte treball abdominal mitjançant el desenvolupament d’una anàlisi anatòmica i kinesiológica d’aquest i del registre electromiogràfic justificatiu. De manera que l’ideal d’exercici abdominal correcte obeeixi a dos principis fonamentals: prevenció i especificitat. Per a això, hem dividit article en dues parts clarament diferenciades; marc teòric (I) i treball de camp (II). Al llarg de l’article s’estableix una comparació en les seves diferents dimensions d’una mostra d’exercicis abdominals basada en l’estudi teóricopràctic de l’existència de característiques significatives en el correcte treball abdominal.

LogoAPUNTS_cat.jpg

 

 

 APUNTS. Educació Física i Esports, nº 42, 4t trimestre 1995 (36-45).