Cites

Una cita és un fragment d’una expressió lingüística (frase) oral o escrita d’un autor, que per la seva rellevància història, científica, literària, filosòfica s’ha pres com a significativa expressió de referència.


Citas

Una cita es un fragmento de una expresión lingüística (frase) oral o escrita de un autor, que por su relevancia histórica, científica, literaria, filosófica ha sido tomada como significativa expresión de referencia.