1RM

L’1RM és el valor de càrrega psicofísica màxima (kg), subordinada a la intensitat, que pot aconseguir moure o suportar l’esportista una sola vegada en una acció psicofísica.

Segons diversos autors, es tracta d’avaluar la capacitat d’oposar-se davant d’una resistència màxima externa mitjançant una contracció muscular(1). Actualment també es fa servir el concepte 1RM, com a intensitat teòrica màxima, per avaluar la capacitat màxima de resistència cardiorespiratòria de l’esportista.

Metodològicament l’1RM es pren com a referència per treure percentatges de la càrrega psicofísica i elaborar els programes d’entrenament, els quals han de proporcionar una dosi racional d’aquesta càrrega.

 

El 1RM es el valor de carga psicofísica máxima (kg), subordinada a la intensidad, que puede conseguir mover o soportar el deportista una sola vez en una acción psicofísica.

Según diversos autores, se trata de evaluar la capacidad de oponerse ante una resistencia máxima externa mediante una contracción muscular(1). Actualmente también se utiliza el concepto 1RM, como intensidad teórica máxima, para evaluar la capacidad máxima de resistencia cardiorrespiratoria del deportista.

Metodológicamente la 1RM se toma como referencia para sacar porcentajes de la carga psicofísica y elaborar los programas de entrenamiento, los cuales han de proporcionar una dosis racional de esta carga.

(1) Tous Fajardo J (1999). Nuevas tendencias en fuerza y musculación. Ed. Ergo, Barcelona, pp. 17-18.

Fórmula (Mirallas, 2016): kg/(1,04-0,04·RM)+((RM-1)/100·0,42·10 = 1RM(kg)

Exemple, un esportista realitza 7RM amb 70kg.

70kg/(1,04-0,04·7RM)+((7RM-1)/100)·0,42·10 = 92kg (1RM)

           

Articles publicats

Catalunya-Castella 300 anys després

Catalunya i Castella tres-cents anys després14 KB Castella s’identifica amb la idea d’Espanya. Cosa que no passa a molts indrets de la península ibèrica, com el País Basc i Catalunya. De fet, els catalans des de 1714 som un poble neocolonitzat. La independència dels...

read more

Curso de judo en Guatemala (2015)

Curso Técnico para Entrenadores Nacionales de Judo (Guatemala, 2015) Comité Olímpico Guatemalteco y Federación Nacional de Judo de Guatemala auspiciado por Solidaridad Olímpica y Federación Internacional de Judo Bases didácticas del Judo y Estructura del Rendimiento...

read more

L’entrenament invisible (1989)

L'entrenament invisible (M. Lloret, 1989). 6.918 Kb "... entès com l'assumpció d'unes mesures bàsiques d'higiene en favor del rendiment esportiu, serà, amb l'entrenament mental i el físic, determinant del resultat esportiu."

read more

Bases didácticas del judo (1995) – Anexos

Bases didácticas del judo (1995) - Anexos.   3.775 KB Mirallas Sariola, J. A. "Bases didácticas del judo. Biomecánica para el estudio y el aprendizaje de la técnica y la táctica del judo". Ed. autor. CPET, Barcelona, 1995.

read more