Catalunya i Castella tres-cents anys desprésIcon_pdf.jpg14 KB

Castella s’identifica amb la idea d’Espanya. Cosa que no passa a molts indrets de la península ibèrica, com el País Basc i Catalunya. De fet, els catalans des de 1714 som un poble neocolonitzat.

La independència dels Països Catalans: Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord podria aglutinar un règim polític confederat i seria una bona solució als problemes del nostre país, especialment el del finançament.