Precocitat i ètica en l’esportIco_pdf.gif 83 kB

Actualment hi ha un augment de la precocitat en la majoria d’aspectes de la vida dels joves. Per què no hi ha de ser en l’esport? La precocitat es troba en qualsevol àrea del coneixement. La precocitat és una caràcter prematur respecte a la mitjana segons la edat. I això canvia en funció de les èpoques. El factors genètics influeixen, naturalment, però també l’aprenentatge i la velocitat  a la que s’aprèn.

L’ètica és el conjunt de principis i regles que regulen el comportament moral, expressen les emocions. La moral és condicional (si ens convé o no) i no categòrica. Els judicis estètics i morals, no son ni veritables ni falsos, únicament expressen els sentiments.

Precocidad y ética en el deporte

Actualmente hay un aumento de la precocidad en la mayoría de aspectos de la vida de los jóvenes. ¿Por qué no debe existir en el deporte? La precocidad se encuentra en cualquier área del conocimiento. La precocidad es una carácter prematuro respecto a la media según la edad. Y esto cambia en función de las épocas. El factores genéticos influyen, naturalmente, pero también el aprendizaje y la velocidad a la que se aprende.

La ética es el conjunto de principios y reglas que regulan el comportamiento moral, expresan las emociones. La moral es condicional (si nos conviene o no) y no categórica. Los juicios estéticos y morales, no son ni verdaderos ni falsos, únicamente expresan los sentimientos.