Does stretching help prevent injuries? Download 117 KB .pdf

Es publiquen articles (Br J Sports Med 2001;35:103-108), que aconsellen els estiraments abans de fer exercici físic. Però el present estudi recomana el contrari. La meva experiència també em suggereix no fer estiraments abans de la pràctica esportiva, sinó després.

Domhnall MacAuley,Thomas M. Best (2007). Evidence-based Sports Medicine. BMJ Books, Ed. Backwell Publishing, second edition, chapter 3 (Shrier, Ian, Does stretching help prevent injuries?). Oxford, UK. ISBN 978 1 4051 3298 5.


Se publican artículos (Br J Sports Med 2001;35:103-108), que aconsejan los estiramientos antes de hacer ejercicio físico. Pero el presente estudio recomienda lo contrario. Mi experiencia también me sugiere no hacer estiramientos antes de la práctica deportiva, sino después.

Domhnall MacAuley,Thomas M. Best (2007). Evidence-based Sports Medicine. BMJ Books, Ed. Backwell Publishing, second edition, chapter 3 (Shrier, Ian, Does stretching help prevent injuries?). Oxford, UK. ISBN 978 1 4051 3298 5.