Categoria: Vibracions mecàniques

Vibracions mecàniques

Vibració mecànica

La vibració mecànica és un moviment oscil·latori sinusoïdal, que provoca en l'organisme un estímul mecànic. Aquest estímul es transmet per tot el cos aconseguint augmentar la càrrega gravitatòria a la què és sotmès el sistema neuromuscular. Amb freqüències entre 25 i 40 Hz i amplituds entre 2 i 10 mm aplicades en sessions d'una durada total inferior als 30 minuts han demostrat provocar efectes beneficiosos en diferents paràmetres de rendiment físic. Augmenten per via reflexa les respostes musculars i propioceptives. (Tous Fajardo, Julio y Moras Ferliú, Gerard. Entrenamiento por medio de vibraciones mecánicas: revisión de la literatura. http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 10 - N° 79 - Diciembre de 2004).

Vibracions mecàniques

Latest