La Caseta del Costell – Resum (2001)Icon_pdf.gif 821 KB

La Caseta del Costell (2001)  Icon_pdf.gif 11.106 KB

 

 ” …La Caseta del Costell actualment està situada en el núm. 1 de la plaça Joan Orpí de la vila de Piera i té una història documentada des de principis del segle XVII. Gràcies a tots els seus propietaris, que han volgut conservar l’herència de l’hisenda com el patrimoni més valuós de la família, ara podem gaudir de prou documents com per esbrinar la veracitat dels fets… “