APUNTS. MEDICINA DE L’ESPORT

APUNTS. MEDICINA DE L’ESPORT és una revista científica on line dedicada a la medicina de l’esport. Publica els articles en català i castellà en la seva edició electrònica. La versió anglesa restarà a un espai específic del web. Inclou, de forma regular, articles originals sobre investigació aplicada, casos clínics, comentaris editorials, articles sobre la conducta a seguir en la pràctica de l’activitat física i l’esport en malaties o situacions determinades i una secció dedicada a l’Art i Esport. © Consell Català de l’Esport. Generalitat de Catalunya. ISSN: 1886-6581.