Entrenament invisible

És tot allò que passa fora de les sessions d’entrenament i de la competició esportiva: especialment els hàbits de vida, l’entorn familiar, la situació escolar…, i té com a objectiu millorar la salut i el rendiment esportiu (70% de la preparació de l’esportista).

L’entrenament invisible serveix per recuperar l’estat físic i mental de l’esportista a través del son, el repòs, la higiene, l’alimentació i la vida familiar i social.

Articles publicats

L’entrenament invisible (1989)

L'entrenament invisible (1989). 6.918 KB APUNTS d’Educació Física i Esports. Dossier. 15 · 1r trimestre 1989, pp 37-47. ... L'entrenament invisible, entès com l'assumpció d'unes mesures bàsiques d'higiene en favor del rendiment esportiu, serà, amb l'entrenament mental...

read more