Autor: gestor

Valors i esport

Valors i esport 63 kB “Entenem per valor el principi ideològic o moral d’una persona, i és la norma particular que regeix el seu pensament i conducta, els valors de l’esport no són de l’esport, sinó de...

Read More

Los valores en el deporte de alto rendimiento

Los valores en el deporte de alto rendimiento 78KB ¿Cómo captamos los valores? Valores y comportamiento deportivo “Entendemos por valor el principio ideológico o moral de una persona y es la norma particular que rige su...

Read More

1RM

L’1RM és el valor de càrrega psicofísica màxima (kg), subordinada a la intensitat, que pot aconseguir moure o suportar l’esportista una sola vegada en una acció psicomotora. Segons diversos autors, es tracta...

Read More

L’egoisme

L’egoisme 69KB L’egoisme és la tendència de la persona a considerar-se centre principal d’interès, que redunda en la interpretació explícita que res té sentit, si no és des de la perspectiva del benefici propi. En...

Read More

Cultura i civilització

Cultura i civilització15 KB La cultura és el conjunt dels coneixements empírics i científics acumulats per la humanitat al llarg de la seva història i és un fenomen distintiu dels éssers humans. La paraula “cultura” s’utilitza...

Read More