Reflexions

L’acte intel·lectual pressuposa una realització conscient de la realitat objectiva i es matisa per la seva qualitat subjectiva. Per a una millor comprensió de l’acte intel·lectual es poden destacar una sèrie de funcions com: la percepció, la memòria, la associació d’idees, el raonament, la imaginació, etc. Totes aquestes funcions no actuen de forma aïllada, sinó que es comuniquen les unes amb les altres per elaborar les activitats cognitives, la consciència. Alguns afirmen que la consciència és el resultat del treball conjunt i interrelacionat de les funcions cerebrals, però això encara no està gens clar.

Els detalls menys valorats tenen una indubtable relació amb els nostres problemes interns. És important considerar que el sol fet d’enfrontar-se amb els conflictes, que sorgeixen o han sorgit en la nostra vida quotidiana, equival fins a cert punt al principi de la seva resolució. Davant dels nostres fracassos, l’autèntica maduració s’aconsegueix lluitant contra les adversitats.

Per tenir una vida equilibrada, segons Ortega y Gasset, l’ésser humà pot viure de dos maneres: dubtant o creient. Per viure una vida completa l’ésser humà ha de saber llegir… en l’art, en la naturalesa… sentir un alè d’emoció congestiva que frisi el seu cos davant un quadre de Rubens, Velázquez, Goya o davant la música de Glinka, Tchaikovski, Beethoven, etc.

La joventut es lamenta, sovint, de falta d’objectiu en la seva vida i es que, amb massa freqüència, destrueix els seus propis ideals i entre ells l’amor.

Articles publicats

Cultura i civilització

Cultura i civilització 15 KB La cultura és el conjunt dels coneixements empírics i científics acumulats per la humanitat al llarg de la seva història i és un fenomen distintiu dels éssers humans. La paraula “cultura” s’utilitza en singular, perquè es troba en totes...

read more

Ser català és delicte

Ser català és delicte 14 KB Cal fer constar la diferència entre ser i sentir-se català o ser i sentir-se espanyol. Sovint escoltem dir a la gent la frase: “jo em sento català i espanyol”. Però no es habitual escoltar dir: “jo sóc català i espanyol”. Òbviament, malgrat...

read more

Catalunya-Castella 300 anys després

Catalunya i Castella tres-cents anys després  14 KB Castella s’identifica amb la idea d’Espanya. Cosa que no passa a molts indrets de la península ibèrica, com el País Basc i Catalunya. De fet, els catalans des de 1714 som un poble neocolonitzat. La independència dels...

read more

Mental self: The person within

Mental self: The person within (2003)103 KB Damasio, Antonio (2003). Mental self: The person within, Nature 423, 227.  Antonio Damasio is in the Department of Neurology, University of Iowa College of Medicine, 200 Hawkins Drive, Iowa City, Iowa 52242, USA. ...

read more

Educar en valores en el contexto europeo

Educar en valores en el contexto europeo (2005)  31 KB Mayka Lahoz Berral. Universitat Autònoma de Barcelona. Educar en valores en el contexto europeo (2005). Addenda a la III Ponencia: “Los valores de la educación en el espacio europeo de enseñanza superior”....

read more

La consciència cibernètica

La consciència cibernètica (2005) Si el pensament es genera a partir de sensacions i percepcions captades pels nostres sentits, que es representen a la ment en forma d'imatges (petjades psíquiques de qualsevol fet, testimoni dels nostre sentits: son sensorials) i és...

read more

La consciència

La consciència (2005) Que hom cregui en la continuïtat de la consciència més enllà de la mort, no indica que aquesta persona sigui més evolucionada, si no comprèn el que significa. Acceptar creences no ajuda en la nostra evolució, les creences tendeixen a paralitzar...

read more

Cites

Cites Una cita és un fragment d'una expressió lingüística (frase) oral o escrita d'un autor, que per la seva rellevància història, científica, literària, filosòfica s'ha pres com a significativa expressió de referència. Citas Una cita es un fragmento de una expresión...

read more

Red wine ingredient makes yeast live longer

Red wine ingredient makes yeast live longer (2003) An ingredient of red wine extends lifespan by up to 70% - in yeast1. The compound seems to mimic the age-enhancing effects of calorie restriction on the single-celled organism.  Capitalizing on the chemical, called...

read more