Recomanacions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Articles publicats

Is it possible to prevent sports injuries? (2001)

Is it possible to prevent sports injuries? (2001). Download 256 KB .pdf Parkkari, J; Kujala, UM and Kannus, P. Is it Possible to prevent sports injuries?  Review of controlled clinical trials and recommendations for future work. Sports Med, 2001; 31 (14): 985-995....

read more

Per què fer esport? (2005)

Per què fer esport? (2005). 56 KB "L’esport trenca la rutina diària de les obligacions quotidianes, proporciona una vida sana i ocupa cada cop més hores en les nostres agendes. L’esport significa viure en societat, comunicar-se socialment. Ajuda a disminuir les...

read more

Recomanacions per a la pràctica físico-esportiva (2004)

1 Exploració mèdica de base ü Centre especialitzat  § Conèixer el seu estat de salut    Opcional  § Analítica, ecocardiografia, etc.  2 Prova de valoració d'esforç ü Centre especialitzat  § Conèixer la FCmàx, VO2màx, llindar anaeròbic...  § Control anual de valoració...

read more