Metodologia

La metodologia és l’aplicació coherent i lògica d’un mètode. La metodologia de l’entrenament esportiu és l’aplicació coherent i lògica d’un conjunt de procediments ordenats i sistematitzats destinats a proporcionar les millors condicions de rendiment als esportistes.

Articles publicats

Is it Possible to Prevent Sports Injuries? (2001).

Is it possible to prevent sports injuries? (2001). Download 256 KB .pdf Parkkari, J; Kujala, UM and Kannus, P. Is it Possible to prevent sports injuries?  Review of controlled clinical trials and recommendations for future work. Sports Med, 2001; 31 (14):...

read more

Reflexión sobre la praxiología motriz (2007)

Reflexión sobre la praxiología motriz (2007). Descargar 187 KB .pdf Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte – vol. 7 -  número 28 - diciembre 2007 - ISSN: 1577-0354.   Dialnet. Dialnet es un portal de difusión de la producción científica hispana. © 2001-2010 Universidad de...

read more

Metodologia del procès de l’entrenament esportiu

Metodologia del procès de l'entrenament esportiu   1 Organització Aspectes bàsics Control d'assistència als entrenaments Control semanal del pes corporal Planificació del procès de l'entrenament esportiu Programar el número de macrocicles per temporada (segons...

read more