Entrenament del taekwondo

L’entrenament esportiu és un procés psicopedagògic interdisciplinari de preparació psicofísica de l’esportista amb l’objectiu de millorar el seu comportament psicomotor i d’assolir el màxim rendiment en la competició.

Es recolza en les lleis fonamentals de l’entrenament esportiu per a la mesura i dosificació eficaç del treball (estímul de la càrrega), mitjançant exercicis psicofísics, i per elaborar la programació individualitzada de les sessions amb la finalitat de controlar i optimitzar l’evolució del rendiment de l’esportista.

Articles publicats

Índice de control técnico-táctico

Índice de control técnico-táctico Control del entrenamiento (físico, técnico-táctico, táctico, fisiológico, etc.) La recopilación de información sobre el estado del deportista y la comparación de su valor real con el planificado se denomina...

read more