Entrenament del judo

L’entrenament esportiu és un procés psicopedagògic interdisciplinari de preparació psicofísica de l’esportista amb l’objectiu de millorar el seu comportament psicomotor i d’assolir el màxim rendiment en la competició. 

Es regula per les lleis fonamentals de l’entrenament esportiu per a la mesura i dosificació eficaç del treball (estímul de la càrrega), mitjançant exercicis psicofísics, i per elaborar la programació individualitzada de les sessions amb la finalitat de controlar i optimitzar l’evolució del rendiment de l’esportista.

Articles publicats

Circuitos físico-técnicos y físico-tácticos

La formación y perfeccionamiento de la resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad forman el contenido específico de la preparación física del judoka. Se caracteriza fundamentalmente por las sobrecargas psicofísicas, que influyen sobre sus propiedades morfológicas y...

read more

L’entrenament de la força en el judo

L'entrenament de la força en el judo Objectius generals 1) Augment de la força màxima i de la força explosiva. 2) Augment de la resistència a la força i de la resistència a la força explosiva. 3) Programes de força màxima, força explosiva,...

read more

La flexibilidad en el judo

La flexibilidad (después de la sesión). Descargar 186 KB .pdf La flexibilidad se manifiesta de forma externa en la amplitud de los movimientos y dependerá de la estructura de las articulaciones implicadas en los mismos. Las propiedades mofológico-funcionales del...

read more

L’escalfament en el judo

L’escalfament (abans del cross). Descarregar 144 KB .pdf  L'escalfament inclou tots aquells exercicis físics anteriors a l'activitat principal (fases de desenvolupament inicial i final), que es realitzen de forma global (general), suau i progressivament, amb...

read more

El calentamiento en el judo

El calentamiento (previo al cross). Descargar 126 KB .pdf El calentamiento incluye todos aquellos ejercicios físicos anteriores a la actividad principal (fases de desarrollo inicial y final), que se realizan de forma global (general), suave y progresivamente, con el...

read more